INTRODUKSJON

Vilkår og betingelser (“Vilkår”) beskriver hvordan Barktrefelling, (“vi”) regulerer bruken av dette nettstedet Barktrefelling.no. Vennligst les følgende informasjon nøye for å forstå vår praksis angående bruken av nettstedet. Selskapet kan når som helst endre vilkårene. Selskapet kan informere deg om endringene i vilkårene ved hjelp av tilgjengelige kommunikasjonsmidler. Selskapet anbefaler deg å sjekke nettstedet ofte for å se den faktiske versjonen av vilkårene og deres tidligere versjoner.

Hvis du representerer en juridisk enhet, sertifiserer du at du har rett til en slik juridisk enhet for å inngå vilkårene som den juridiske enheten du representerer.

TJENESTER

Nettstedet tillater deg å bruke tjenester tilgjengelig på nettstedet. Du skal ikke bruke tjenestene til ulovlige formål.

Vi kan, etter eget skjønn, sette gebyrer for bruk av nettstedet for deg. Alle priser er publisert separat på relevante sider på nettstedet. Vi kan, etter eget skjønn, når som helst endre eventuelle gebyrer.

Vi kan bruke sertifiserte betalingssystemer som også kan ha sine provisjoner. Slike provisjoner kan bli underforstått på deg når du velger et bestemt betalingssystem. Detaljert informasjon om provisjoner av slike betalingssystemer finnes på deres nettsider.

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER PÅ BARKTREFELLING.NO

De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva “cookies” er. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på barktrefelling.no.
Lov om elektronisk kommunikasjon krever at Barktrefelling informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte “cookie paragrafen” sier følgende:

§2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger: utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å bruke barktrefelling.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

“Cookies” – eller “informasjonskapsler” – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på om du er logget på og hvilke tjenester du har tilgang til, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre.
De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon på nettsiden.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Barktrefelling. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.

LENKER

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, applikasjoner og plattformer (heretter kalt “lenker”).

Selskapet kontrollerer ikke de koblede nettstedene, og skal ikke være ansvarlig for innholdet og andre materialene i de koblede nettstedene. Selskapet gjør disse linkene tilgjengelige for deg for å levere funksjonaliteten eller tjenestene på nettstedet.

FORBUDT BRUK OG INTELLEKTUELL EIENDOM

Selskapet gir deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig lisens for å få tilgang til og bruke nettstedet fra en enhet i samsvar med vilkårene.

Du skal ikke bruke nettstedet for ulovlig eller forbudt formål. Du må ikke bruke nettstedet på en måte som kan deaktivere, skade eller forstyrre nettstedet.

Alt innhold som er tilstede på nettstedet, inneholder tekst, kode, grafikk, logoer, bilder, kompilering, programvare som brukes på nettstedet (heretter og tidligere “innholdet”). Innholdet er eiendommen til selskapet eller dets entreprenører og beskyttet av immaterielle lover som beskytter slike rettigheter. Du samtykker i å bruke alle opphavsrett og andre merknader eller begrensninger i innholdet, og du er ikke tillatt å endre innholdet.

Du må ikke publisere, overføre, modifisere, reversere engineering, delta i overføringen, eller opprette og selge avledede verk, eller på noen måte bruke noe av innholdet. Din glede av nettstedet vil ikke gi deg rett til å gjøre ulovlig og uautorisert bruk av innholdet, og spesielt skal du ikke endre proprietære rettigheter eller merknader i innholdet. Du skal bare bruke innholdet for personlig og ikke-kommersiell bruk. Selskapet gir deg ikke noen lisenser til selskapets immaterielle rettigheter.

SELSKAPETS MATERIALER

Ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn innholdet ditt, gir du selskapet muligheten til å bruke innholdet i forbindelse med driften av selskapets virksomhet, inkludert, men ikke begrenset til, rettighetene til å overføre, offentlig vise, distribuere, publisere, kopiere , gjengi og oversette innholdet ditt og å publisere navnet ditt i forbindelse med innholdet ditt.

Ingen kompensasjon skal betales med hensyn til bruken av innholdet ditt. Selskapet har ingen forpliktelse til å publisere eller nyte innhold som du kan sende oss, og kan når som helst fjerne innholdet ditt.

Ved å legge ut, laste opp, legge inn, levere eller sende inn innholdet, garanterer du og representerer at du eier alle rettighetene til innholdet ditt.

FRISKRIVELSE AV VISSE SKYLDER

Informasjonen tilgjengelig via nettstedet kan inkludere typografiske feil eller unøyaktigheter. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for disse feilene.

Selskapet gir ingen uttalelser om tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten og aktualiteten til innholdet på og tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er alt slik innhold og tjenester gitt på grunnlag av samme grunnlag. Selskapet frasier seg alle garantier og betingelser for dette Innholdet og tjenestene, inkludert garantier og bestemmelser om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål.

I den utstrekning som tillates i henhold til gjeldende lov, skal selskapet under ingen omstendigheter være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, spesielle, straffbare skader, inkludert, men ikke begrenset til, erstatning for tap av nytelse, data eller fortjeneste i Forbindelsen med nydelsen eller utførelsen av nettstedet i sammenheng med manglende evne eller forsinkelse til å nyte nettstedet eller dets tjenester, eller for innhold på nettstedet eller på annen måte som følge av nydelsen av nettstedet, basert på kontrakt og ikke -kontrakt ansvar eller annen grunn.

Hvis utelukkelse eller begrensning av erstatningsansvar, uansett følgeskader eller tilfeldige, er forbudt i et bestemt tilfelle, skal utelukkelse eller begrensning av ansvar ikke gjelde for deg.

SKADELØSHOLDELSE

Du samtykker i å skadesløs, forsvare og holde ufarlig Selskapet, dets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter og tredjeparter, for eventuelle kostnader, tap, utgifter (inkludert advokatavgifter), forpliktelser vedrørende eller som følge av din fornøyelse eller manglende evne å nyte nettstedet eller dets tjenester og selskapets tjenester og produkter, brudd på vilkårene eller brudd på eventuelle tredjeparts rettigheter eller brudd på gjeldende lov. Det kan antas det eksklusive forsvaret, og du skal samarbeide med Selskapet for å hevde eventuelle tilgjengelige forsvar.

BEGRENSNING AV OPPBEVARING OG ADGANG

Selskapet kan når som helst si opp din tilgang og konto til nettstedet og dets relaterte tjenester eller deler, uten varsel, i tilfelle brudd på vilkårene.

DIVERSE

Den styrende loven i vilkårene skal være materielle lover i landet der selskapet er satt opp, unntatt lovkonflikten. Du skal ikke bruke nettstedet i jurisdiksjoner som ikke gir virkning på alle bestemmelser i vilkårene.

Ingen samarbeidsforhold, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold skal være underforstått mellom deg og selskapet som følge av vilkårene eller bruken av nettstedet.

Ingenting i vilkårene skal være et unntak fra selskapets rett til å overholde myndighets-, retts-, politi- og rettshåndhevelsesforespørsler eller krav til din glede av nettstedet.

Hvis noen del av Vilkårene er fast bestemt på å være ugyldige eller ikke håndhevbare i samsvar med gjeldende lov, anses ugyldige eller uhåndhevbare klausuler som erstattet av gyldige og håndhevbare klausuler, som ligner den opprinnelige versjonen av Vilkårene og andre deler og deler av Vilkårene gjelder for deg og selskapet.

Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Selskapet om bruken av nettstedet og vilkårene erstatter all tidligere eller kommunikasjon og tilbud, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og selskapet.

Selskapet og dets tilknyttede selskaper skal ikke være ansvarlige for feil eller forsinkelse for å oppfylle sine forpliktelser dersom feilen eller forsinkelsen skyldes eventuelle årsaker utenfor selskapets fornuftige kontroll, herunder tekniske feil, naturkatastrofer, blokkeringer, embargoer, opptøyer, handlinger, forskrifter, lovgivninger, eller regjeringer, terrorhandlinger, krig eller annen kraft utenfor selskapets kontroll.

I tilfelle kontroverser, krav, tvister eller årsaker til handling mellom selskapet og deg relatert til nettstedet eller andre relaterte problemer eller vilkårene, er du og selskapet enige om å forsøke å løse slike kontroverser, krav, tvister eller årsaker til handling ved god trosforhandling og i tilfelle feil i slike forhandlinger, utelukkende gjennom domstolene i landet der selskapet er satt opp.

REKLAMASJONER

Vi er forpliktet til å løse eventuelle klager om vår samling eller bruk av dine personlige data. Hvis du vil gjøre en klage angående disse vilkårene eller vår praksis i forhold til dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på: chris@barktrefelling.no eller telefon: 95 06 66 57. Vi vil svare på klagen din så raskt som mulig, og i alle fall innen 30 dager. Vi håper å løse eventuelle klager som blir gjort oppmerksom på, men hvis du føler at klagen din ikke er tilstrekkelig løst, forbeholder du deg retten til å kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighet

KONTAKTINFORMASJON

Vi ønsker velkommen dine kommentarer eller spørsmål om disse vilkårene. Du kan kontakte oss skriftlig på chris@barktrefelling.no eller på telefon: 95 06 66 57 .